รวมราคา ดังนี้ :

ที่พัก
 • 4 ดาวในเมืองใหญ่ และมาตรฐานยุโรปในเมืองเล็ก
 • หรืออพาร์ทเมนต์พร้อมเครื่องครัวที่ครบครันและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่เหมือนบ้าน
 • สถานที่ใกล้เซนเตอร์
อาหาร
 • อาหารเช้า
 • 1x อาหารประจำชาติเช็กต้อนรับในมื้อแรก
 • ขนมและเครื่องดื่มในมินิแวน
การเดินทาง
 • รถรับส่งสนามบิน
 • บริการแท๊กซี่
 • รถตู้ส่วนตัวในการเดินทาง
 • ขนส่งมวลชนสาธารณะ
การยกเลิกการเดินทาง
 • สูงสุด 30,000 บาท ตั๋วเครื่องบินและมัดจำทัวร์คืน ในกรณีที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์ ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง หรือญาติใกล้ชิดของคุณ
บริการไกด์
 • ไกด์คนไทย(ภาษาไทย)
 • เจ้าหน้าที่บรรยายในปราสาท(ภาษาอังกฤษ)
 • บริการคนขับรถ
อัตราค่าเข้าชม
 • อัตราค่าเข้าชมในปราสาท
อินเตอร์เน็ต
 • ฟรี wifi ในที่พัก
 • ฟรี wifi ระหว่างการเดินทางกับทัวร์ลีดเดอร์
ประกันภัย
 • ประกันภัยพรีเมี่ยมแอกซ่าประกันภัยสำหรับเชงเก้น
 • ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจาก อุบัติเหตุและ เจ็บป่วย 2,000,000 บาท
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพ
 • อ่านเพิ่มเติม
ช๊อปปิ้งทริป
 • แก้วโบฮีเมียของเซ็ก
 • หุ่นกระบอกแฮนด์เมด
 • การขอภาษีคืน
ราคาเต็ม
32.000 THB
(1-4p)
30.500 THB
(5-8p)
28.000 THB
(9-12p)
26.000 THB
(13-19p)
ต่อท่าน/พักคู่กัน

เจาะลึกสาธารณรัฐเช็ก
(5 วัน)

มาเที่ยวกับเราสิค่ะ ในเส้นทางเจาะลึกสาธารณรัฐเช็ก กรุงปรากได้ชื่อว่าเป็นเมืองปราสาทร้อยยอด สถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือนส ไตล์ ต่างๆที่สวยงาม และเมืองมรดกโลกต่างๆที่ท่านควรจะเดินทางไปสำรวจโดยมีเราเป็นผู้นำท่านเดินทาง

วันแรก พาท่านเข้าชมปราสาทกรุงปราก ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลก,สะพานชาล์ล,หอคอยเพทริน และมื้อกลางวันต้อนรับท่านด้วยอาหารท้องถิ่นประจำชาติของประเทศเช็ก สุดแสนอร่อย
วันที่สองเยี่ยมชมจัตรัสเมืองเก่า ชมวิวกรุงปรากบนหอนาฬิกาดาราศาสตร์ จัตุรัสเวนเซสสลาส ช๊อปปิ้งตลาดผลไม้และของที่ระลึกหรือแบรนด์เนม ฟรีช๊อปปิ้ง ช่วงบ่าย
วันที่สาม พาท่านเยี่ยมชมเมืองคาร์โรวีวารี หรือเมืองน้ำแร่ มาดื่มน้ำแร่เพื่อสุขภาพด้วยกันค่ะ แบบวันเดย์ทริป
วันที่สี่ พาท่านเยี่ยมชมโบสถ์โครงกระดูก และมหาวิหารเซนต์บาบาร่าห์ที่เป็นมรดกโลก ณ เมืองคุดนาโฮร่า ช่วงบ่ายพาเยี่ยมชม เมืองเตว์ส เมืองมรดกโลกอีกหนึ่งเมือง ด้วยการตกแต่งบ้านเรือนสีสวยหวานพาสเทล
วันที่ห้า พาท่านเยี่ยมชมเมืองเชสกี้คลุมลอฟ เมืองเทพนิยาย อันแสนสวย และแวะถ่ายรูปที่ปราสาทฮลูโบก้า วันรุ่งขึ้นเดินทางกลับกรุงปราก

เจาะลึกสาธารณรัฐเช็ก 5 วัน แผนที่

ที่พักของท่าน:

ไฮไลท์:

กรุงปราก

ปราสาทกรุงปราก สะพานชาล์ล จัตุรัสเมืองเก่า

คุดนาโฮร่า

โบสถ์โครงกระดูก

เตส์ว

จัตุรัสที่เป็นยูเนสโก

เชบอน

ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเลี้ยงปลา

เชสกี้คลุมลอฟ

ปราสาทและหอคอย จุดชมวิว ร้านอาหารเก่าแก่

แผนที่การเดินทาง:

แผนที่

รายละเอียดแผนที่

เปิด

ภาพจากทริปของเรา:

Web hosting by Somee.com