บริการของเรา:

  • ทัวร์ลีดเดอร์คนไทย
  • ไกด์ชาวต่างชาติ

ทัวร์ลีดเดอร์นำเที่ยวในกรุงปราก

สำหรับท่านที่ชอบท่องเที่ยวด้วยตนเอง และท่องเที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่านเอง หากกลุ่มของท่านต้องการไกด์คนไทยในการนำท่านเที่ยวในเฉพาะกรุงปรากภายในหนึ่งวัน หรือไกด์ชาวต่างชาติที่มีความชำนาญเรื่องประวัติศาสตร์ เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเอง ช่วยแนะนำสถานที่ ที่กลุ่มของท่านสนใจ ช่วยแนะนำเส้นทาง ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านอาหารไทย หรือแหล่งช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม หรือสินค้าพื้นเมืองของประเทศเช็ก ท่านสามารถติดต่อกับทางเราได้ค่ะ ทางเรายินดีให้บริการ

Web hosting by Somee.com