รวมราคา ดังนี้ :

ที่พัก
 • 4 ดาวในเมืองใหญ่ และมาตรฐานยุโรปในเมืองเล็ก
 • หรืออพาร์ทเมนต์พร้อมเครื่องครัวที่ครบครันและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่เหมือนบ้าน
 • สถานที่ใกล้เซนเตอร์
อาหาร
 • อาหารเช้า
 • 1x อาหารประจำชาติเช็กต้อนรับในมื้อแรก
 • อาหารค่ำบุฟเฟ่บนเรือที่บูดาเปสถ์
 • ขนมและเครื่องดื่มในมินิแวน
การเดินทาง
 • รถรับส่งสนามบิน
 • บริการแท๊กซี่
 • รถตู้ส่วนตัวในการเดินทาง
 • ขนส่งมวลชนสาธารณะ
การยกเลิกการเดินทาง
 • สูงสุด 30,000 บาท ตั๋วเครื่องบินและมัดจำทัวร์คืน ในกรณีที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์ ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง หรือญาติใกล้ชิดของคุณ
บริการไกด์
 • ไกด์คนไทย(ภาษาไทย)
 • เจ้าหน้าที่บรรยายในปราสาท(ภาษาอังกฤษ)
 • บริการคนขับรถ
อัตราค่าเข้าชม
 • อัตราค่าเข้าชมในปราสาท
อินเตอร์เน็ต
 • ฟรี wifi ในที่พัก
 • ฟรี wifi ระหว่างการเดินทางกับทัวร์ลีดเดอร์
ประกันภัย
 • ประกันภัยพรีเมี่ยมแอกซ่าประกันภัยสำหรับเชงเก้น
 • ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจาก อุบัติเหตุและ เจ็บป่วย 2,000,000 บาท
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพ
 • อ่านเพิ่มเติม
ช๊อปปิ้งทริป
 • แบรนด์เนมที่กรุงปราก ซัลบวร์ก บูดาเปสถ์หรือเวียนนา
 • ร้านนาฬิกาสวิส
 • เอาท์เล็ทแพนดอฟ ทัวร์ฮังการี
 • แก้วโบฮีเมียของเซ็ก
 • หุ่นกระบอกแฮนด์เมด
 • การขอภาษีคืน
ราคาเต็ม
54.000 THB
(1-4p)
47.500 THB
(5-8p)
46.000 THB
(9-12p)
44.000 THB
(13-16p)
41.000 THB
(17-19p)
ต่อท่าน/พักคู่กัน

ยุโรปตะวันออก
(8วัน 7คืน)

มาเที่ยวกับเราสิค่ะ ในเส้นทางสาธารณรัฐเช็ก เมืองเทพนิยาย สโลวาเกีย บลาติสราวา เมืองเก่าอันแสนเพลิน ฮังการี กรุงบูดาเปสถ์ ไข่มุกแห่งดานูบ และประเทศออสเตรีย พระราชวังเชินบรุนด์ ฮัลสตัท และไปตามรอยโมสาร์ทกันที่เมืองซัลบวร์กค่ะ

วันแรก เจาะลึก ปราสาทกรุงปราก มหาวิหารเซนต์ไวตัส พระราชวังเก่า โบสถ์เซนต์จอร์จ ตอกทองคำ ช่วงกลางวันพักรับประทานอาหารประจำ ชาติเช็ก ที่เราคัดสรรความอร่อย มาให้กับท่าน. ช่วงบ่ายพาท่านขึ้นชมวิว บนหอคอยเพทริน และสะพานชาล์ล
วันที่สอง ชมจัตุรัสเมืองเก่า ขึ้นชมวิวบน หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ช่วงบ่ายเป็นเวลา อิสระช๊อปปิ้ง ของที่ระลึก และแบรนด์เนม
วันที่สาม ชมความงามของ ปราสาทเลดนิสเซ่ และช่วงบ่ายเดินเที่ยวชม กรุงบราติสราวา เมืองเก่าอันแสนเพลิน
วันที่สี่ ชมป้อมชาวประมง สะพานโซ่ ช๊อปปิ้งบนถนนวาชิ และล่องเรือทานอาหารค่ำ ชมวิวสองฝั่ง แม่น้ำดานูบ อันสุดแสน โรแมนติก
วันที่ห้า ชมจัตุรัสฮีโร่สแควส์ ช๊อปปิ้งเอ้าเล็ทแพลนด๊อฟ และพระราชวังเชินบรุนด์
วันที่หก ชมวิหารเมล์ค และเมืองฮัลสตัท สวรรค์บนดิน ขึ้นชมวิว บนจุดชมวิวมรดกโลก
วันที่เจ็ด ชมสวนมิลาเบล บ้านโมสาร์ท ทั้งสองหลัง(ภายนอก) อนุเสาวรีย์โมสาร์ท วิหารแห่งซัลบวร์ก และช๊อปปิ้งที่ ถนนเกเทรเดอกัสเซอ
วันที่แปด ชมวิวบนหอคอย และเข้าชมภายในปราสาท เมืองเชสกี้คลุมลอฟ เมืองเทพนิยาย ที่โรแมนติก ที่ใครหลายคน อยากมาสัมผัส

เช็ก / สโลวาเกีย / ฮังการี / ออสเตรีย 8 วัน แผนที่

ที่พักของท่าน:

ไฮไลท์:

สาธารณรัฐเช็ก

กรุงปราก,เชสกี้คลุมลอฟ,คาร์โลวี วารี,เตล์ว

สโลวาเกีย

ฮังการี

กรุงบูดาเปสถ์,คาลเซิ่ล ฮิล,รัฐสภา

ออสเตรีย

เวียนนา,ฮัลสตัท,ซัลบวร์ก,เมล์ค

แผนที่การเดินทาง:

รายละเอียดแผนที่

เปิด

ภาพจากทริปของเรา:

Web hosting by Somee.com